Csoportjainkban dolgozó óvónők, dajkák, pedagógiai asszisztensek 2021-22.

 

Novákné Ulicska Rita Tagóvodavezető

Bajkóné Karátföldi Erzsébet óvodapedagógus
Bodnár Erzsébet óvodapedagógus
Gajdáné Hellenpach Mária óvodapedagógus
Jenei Erika óvodapedagógus
Kerti Andrea óvodapedagógus
Kiss Zsuzsanna óvodapedagógus
Kocsis-Tiborcz Tímea óvodapedagógus
Movikné Kiss Éva óvodapedagógus
Mudra Barbara óvodapedagógus
Németh Csilla óvodapedagógus
Novákné Ulicska Rita óvodapedagógus
Pocsainé Jambrich Katalin óvodapedagógus
Szabó Ildikó óvodapedagógus
Szilágyiné Bretka Zsuzsanna óvodapedagógus
Tiborczné Garai Katalin óvodapedagógus
Varga Katalin óvodapedagógus
   
Ferge Zsuzsanna dajka
Molnárné Vajda Julianna dajka
Radics Mónika dajka
Tihanyi Mária Levendula dajka
Vérné Molnár Melinda dajka
Varga Mária dajka
Hajdú Zsoltné helyettesítő dajka
Mikó Krisztina helyettesítő dajka
Ágfalviné Nagy Tímea pedagógiai asszisztens
Szemenyei Henrietta pedagógiai asszisztens